საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:არქი
დაწყება:სექტემბერი, 2020
დასრულება:თებერვალი, 2022
სამუშაოები:მშენებლობა, “თეთრი კარკასი”
ფართობი:15,000მ2