საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:არქი
დაწყება:ნოემბერი, 2019
დასრულება:ნოემბერი, 2021
სამუშაოები:მშენებლობა, “თეთრი კარკასი”
ფართობი:37,000მ2