სასტუმრო

დაწყება:ივნისი, 2019
დასრულება:აპრილი, 2021
სამუშაოები:რკინა-ბეტონის სამუშაოები
ფართობი:7,500მ2