სასტუმრო “რაიკომი”

დამკვეთი:პარადის 18
დაწყება:მაისი, 2021
დასრულება:იანვარი, 2022
სამუშაოები:სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
ფართობი:4,000მ2