კრწანისი რეზიდენსი

დამკვეთი:უბიკი
დაწყება:ივლისი, 2017
დასრულება:ივლისი, 2018
სამუშაოები:რკინა-ბეტონის სამუშაოები
ფართობი:8,000მ2