საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:დეკო მაღლივთან
დაწყება:ოქტომბერი, 2015
დასრულება:მარტი, 2017
სამუშაოები:პროექტირება, “თეთრი კარკასი”, გაყიდვები
ფართი:15,000მ2