საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:ლისი დეველოპმენტი
დაწყება:აპრილი, 2021
დასრულება:თებერვალი, 2022
სამუშაოები:რკინა-ბეტონის სამუშაოები
ფართობი:8,500მ2